VERPLICHTE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID CHAUFFEURS (CODE 95)

Bent u of zijn uw chauffeurs onderworpen aan de vakbekwaamheid (code 95)?
Dan moeten u of uw chauffeurs elke 5 jaar minstens 35 uur nascholing volgen om deze vakbekwaamheid te kunnen behouden.

De Europese Richtlijn Vakbekwaamheid stelt dat iedere beroepschauffeur per vijf jaar verplicht 35 uur nascholing moet volgen. Paesen Trucks nv & Edco Assist is uw ideale partner om niet alleen aan de verplichting te voldoen, maar om deze verplichting tegelijk ook te benutten om als chauffeur nóg beter en als bedrijf nóg performanter te worden. Wij bieden zowel groepscursussen als opleidingen in uw onderneming aan. Zowel praktijk- als theoretische opleidingen. Als extra service begeleiden wij onze klanten in het uitwerken van een subsidiemix voor maximale ondersteuning van zowel de opleidings- als de loonkost zodat de uiteindelijke kost voor u of uw onderneming zo beperkt mogelijk blijft.

Sinds 2013 biedt Paesen Trucks nv in samenspraak met Edco Assist een gevarieerd aanbod van nascholingen Code 95 aan, en dit op 2 locaties, gespreid over Limburg.

Bepaalde modules mogen zowel door vrachtwagen- als buschauffeurs gevolgd worden, zoals bijvoorbeeld de rij- en rusttijdenwetgeving & tachograaf. Andere modules zijn vakspecifiek, zoals bv ‘ladingzekering’ voor vrachtwagenchauffeurs.
De lijst met onderwerpen en modules is door de overheid vastgelegd, en bestaat uit 3 categorieën:

Cat 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften

 • Ladingzekering (C)
 • Goederen Veilig laden en vervoeren (C)
 • Defensief en economisch rijden (C+D, 14 kredietpunten + 3u verplichte praktijk per deelnemer voor 2 deelnemers)
 • Economisch rijden (C+D, 3u verplichte praktijk voor 1 deelnemer)

Cat 2: Toepassing van de voorschriften

 • Rij- en rusttijden & Tachograaf (C+D)
 • Wegcode & ongevalsaangifte (C+D)
 • Uitzonderlijk vervoer (C)
 • Vervoersdocumenten & Rij- en rusttijden (C+D)
 • Actualisering kennis vakbekwaamheid (C)

Cat 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

 • EHBO (C+D)
 • Goede gezondheid & Preventie van fysieke risico’s (C+D)
 • Noodsituaties & ongevalsaangifte (C)
 • Klantvriendelijkheid (C)
 • Imago en comunicatie (C)

De regering bepaalt nu uitdrukkelijk dat elke nascholing van 35u, minstens één module moet bevatten uit elk van de 3 verplichte categorieënDaarbij moet elke bestuurder minstens 3 uur praktijkles achter het stuur hebben gevolgd. Dit kan door bv de module Defensief en economisch rijden uit categorie 1 te volgen.

Iemand die over zowel een C als een D rijbewijs beschikt, dient eveneens maar 5 opleidingsdagen te volgen, maar heeft de vrije keuze uit alle onderwerpen, met in acht name van de categorieën.